PRAVO NA ODUSTAJANJE

Dragi kupci, obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka, kupac može, ali i ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

 

Izjava o odustanku ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamjenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14. dana, nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.

 

Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU RJEŠAVANJA REKLAMACIJA

 

 

Član 1

Ovim Pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.komea-sarajevo.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2

Kupac, u smislu ovog Pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.komea-sarajevo.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

 

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali u roku od 6 mjeseci od dana kupovine.

Istekom roka iz stava 1 ovog člana, kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

 

Član 4

Zahtjev za reklamaciju može se dostaviti elektronskom poštom na sljedeću adresu: komea.bih@gmail.com

Prilikom podnošenja zahtjeva za reklamaciju kupac je dužan:

    - u zahtjevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rješavanja iste;

    - proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju;

    - dostavi račun;

    - dostavi potpisani nalog za ispravku.

 

 

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

    - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3 ovog Pravilnika;

    - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;

    - kupio proizvod na rasprodaji;

    - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj cijeni;

    - promijenio odluku o izboru atrikla.

 

Član 6

Osnovanost zahtjeva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obavještava kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

 

 

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

- zamjenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

- vraćanje iznosa cijene plaćene po priloženom računu;

- otklanjanje nedostatka na proizvodu.

 

 

Član 8

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

ZAMJENA VELIČINE I ZAMJENA ARTIKLA ZA DRUGI

 

Ukoliko ste nakon preuzimanja robe utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili iz bilo kod drugog razloga želite da zamijenite artikal za drugi, imate pravo na zamjenu.

Ukoliko ste kupovinu robe izvršili putem internet prodavnice www.komea-bih.com zamjenu iste možete izvršiti isključivo na internet prodavnici www.komea-bih.com i to na sljedeći način:

•             Pošaljite šifru i veličinu artikla za koji želite da izvršite zamjenu na komea.bih@gmail.com ili nas kontaktirajte

na broj telefona +387 61 279 619 gdje ćete dobiti detaljne instrukcije.

•             Poručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je nošen ili tretiran.

•             U slučaju zamjene robe, KOMEA d.o.o. ne snosi trošak prilikom povrata. Odnosno, kupac snosi trošak transporta spornog artikla do magacina, te transport zamijenjenog artikla od magacina do Vaše adrese. Za svaku sljedeću zamjenu kupac snosi kompletan trošak.

•             Poručeni artikal bez prethodnog kontakta sa operaterima Online prodavnice ne može biti samoinicijativno zamijenjen u nekom od maloprodajnih objekata KOMEA d.o.o.

•             Rok za zamjenu jeste 14 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.